O svobodném zednářství v Ostravě

Zednářství se v Ostravě začal věnovat roku 1929 František Durďák, redaktor Českého slova. Navázal kontakt s lóží Cestou světla v Brně a německou ostravskou lóží Fides im Tale der Arbeit. Na jeho popud se roku 1930 dohodly Národní veliká lóže Československá a Veliká lóže Lessing zu drei Ringen, že české ostravské uchazeče bude přijímat česká lóže Cestou světla v Brně a o jejich zednářskou výchovu bude pečovat německá lóže Fides im Tale der Arbeit v Ostravě. Členové brněnské lóže, Vladimír Groh a Josef Kudela (před válkou gymnaziální profesor v Ostravě), se ze všech sil snažili zakotvit české zednářství v tehdejší Moravské Ostravě.

14. března 1932 založilo 8 svobodných zednářů zednářský kroužek s názvem Lux in tenebris (Lux in tenebris – spis J.A.Komenského, vydaný roku 1657 v Amsterodamu). Předsedou byl zvolen František Durďák. 27. dubna 1935 byla založena lóže Lux in tenebris v Moravské Ostravě. U jejího založení byl Nejjasnější veliký mistr Karel Weigner a Svrchovaný veliký komandér Alfons Mucha.  Mistrem lóže se stal František Durďák.

O vzkříšení svobodného zednářství v Ostravě se po druhé světové válce pokusil zednářský kroužek, který vznikl 21. března 1993 pod názvem Lux in tenebris (chtěl tak navázat na ostravskou tradici).  Samostatná lóže byla založena pod stejným názvem 7. května 1994.